Ενημερωτικό Flyer

Tο Ενημερωτικό Flyer της 4ης Διεθνούς Έκθεσης Greek Tourism Expo 2017


Περιέχει όλες τις πληροφορίες για την Έκθεση, το Πρόγραμμα Φιλοξενίας των Hosted Buyers καθώς και πληροφορίες για τα Β2Β meetings Εκθετών με τους Hosted Buyers.


Flyer της 4ης Διεθνούς Έκθεσης