Ενισχύοντας τον επαγγελματικό χαρακτήρα της έκθεσης δημιουργούμε ειδικό τμήμα e-Travel & e-Hospitality με εξειδικευμένες εφαρμογές πληροφορικής, που αφορούν ξενοδόχους και τουριστικά γραφεία.

Στην Έκθεση , μεταξύ άλλων, θα παρουσιαστούν: Ηλεκτρονικά συστήματα κρατήσεων-web booking engines, συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης και αυτοματοποίησης ξενοδοχειακών μονάδων , software applications για ταξιδιωτικά γραφεία, διαχείριση δικτύων και ευφυή δίκτυα, εφαρμογές loyalty, κ.α.

Στο πλαίσιο αυτό άλλωστε στην Έκθεση διοργανώνονται δύο Ημερίδες που στοχεύουν στην αύξηση των πωλήσεων των ταξιδιωτικών γραφείων και των Ξενοδοχεία και καταλυμάτων με τη χρήση νέων τεχνολογιών.p>

Η πρώτη Ημερίδα αφορά τα Ταξιδιωτικά γραφεία και έχει θέμα :ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ “ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ” ενώ η δεύτερη αφορά τα ξενοδοχεία και έχει θέμα:

“ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤHN ΔΙΑΝΟΜΗ TOY ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟY ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ”