ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ


Ο σχεδιασμός της Greek Tourism Expo 2017-GTE περιλαμβάνει ανανεωμένες και εμπλουτισμένες Παράλληλες Εκδηλώσεις και Δράσεις, που στοχεύουν στη δημιουργία
ισχυρής δικτύωσης μεταξύ των συμμετεχόντων.

Οι Παράλληλες δράσεις φέρουν τη σφραγίδα σημαντικών επιχειρήσεων που είναι εκθέτες.