ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ


Ο σχεδιασμός της Greek Tourism Expo 2017-GTE περιλαμβάνει ανανεωμένες και εμπλουτισμένες Παράλληλες Εκδηλώσεις που στοχεύουν στη δημιουργία
ισχυρής δικτύωσης μεταξύ των συμμετεχόντων.

Οι Παράλληλες Εκδηλώσεις φέρουν τη σφραγίδα εξεχόντων Φορέων τουρισμού
αλλά και σημαντικών εταιριών που είναι εκθέτες.